Политика за поверителност

Уебсайтът (“Уебсайт”) се притежава и управлява от ИЗДАТЕЛСТВО ЕР МАЛКИ. Ние разбираме, че като посетител на нашия Уебсайт, Вие бихте могли да имате въпроси във връзка с информацията, която ни предоставяте, както и относно начина, по който я обработваме. С настоящата Политика на поверителност бихме искали да Ви обясним каква информация събираме на Уебсайта и как я използваме. Тази политика за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез този Уебсайт и не се отнася за информация, събирана и обработвана от ИЗДАТЕЛСТВО ЕР МАЛКИ на основание други законосъобразни способи, подлежащи на друг вид регламентиране.

Информацията, която събираме

В случай, че сте избрали да попълните контактна форма на нашия Уебсайт, се изисква да предоставите някои лични данни, като например име(на), телефонен номер, e-mail, адрес, съгласно документ за самоличност и друга лична информация според спецификата на услугата или Вашата заявка. Събраната информация се обработва от ИЗДАТЕЛСТВО ЕР МАЛКИ единствено с цел предоставяне на искани от Вас услуги, подадени от Вас заявки и за осъществяване на връзка с Вас, като наши клиенти. Вие не сте задължени и ние не изискваме от Вас да въвеждате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му. В случай, че по свое собствено желание и преценка, обявите публично свои лични данни, специфични подробности за Вас или друга информация за Вас и Вашите действия на публично достъпните секции от сайта, то трябва да знаете, че спрямо тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни и съответно ИЗДАТЕЛСТВО ЕР МАЛКИ не носи отговорност за нея.

Вашите права
Вие имате:
• право на достъп до личните Ви данни, обработвани от ИЗДАТЕЛСТВО ЕР МАЛКИ;
• право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни и правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
• право да бъдете уведомени преди да бъдат разкрити за пръв път личните Ви данни на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг и да Ви бъде предоставена възможност да възразите срещу такова разкриване и използване;
• право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Ако искате да упражните правото си на достъп до Вашите лични данни или да ги коригирате, може да се свържете с нас по удобен за Вас начин. Начините за събиране и обмен на лична информация, които ние използваме са:
• Форма за поръчка, чрез която се обслужват заявки от наши клиенти;

Предоставеният от Вас имейл се използва за следните цели:

• за идентификация на Вашите запитвания или заявки, подадени през формата за контакт или друг онлайн канал за обслужване на клиенти;